Corona maatregelen vanaf 15 november 2021.

Naar aanleiding van de landelijk hoog oplopende cijfers met betrekking tot de besmettingen met Covid-19, willen wij u en jou graag op de hoogte stellen van de huidige maatregelen. RuiterActief gaat voorzichtig en zorgvuldig te werk met betrekking tot COVID-19 en volgt hierin de richtlijnen en adviezen vanuit het RIVM, de GGD en Careander.

Hieronder volgen de maatregelen:

 • We houden ons aan de basismaatregelen zoals regelmatig handen wassen, geen handen schudden, thuisblijven bij klachten en laten testen, hoesten in elleboog en ventileren.
 • We houden 1,5 m. afstand van elkaar.
 • Deelnemers (v.a. 13 jr.) dragen tijdens het vervoer een medisch mondkapje (indien mogelijk).
 • Begeleiders en chauffeurs dragen tijdens het vervoer een medisch mondkapje.
 • Begeleiders, stagiaires, vrijwilligers en bezoekers dragen een mondkapje tijdens het begeleiden van deelnemers en bij het verplaatsen in de ruimten.
 • Bij (milde) klachten blijf je thuis en laat je, je testen. Het gaat hierbij om een PCR-test via de GGD. Een zelftest is niet voldoende. Neem te alle tijde telefonisch contact met ons op om te overleggen wat dit voor jouw situatie betekend. Dit geldt ook wanneer iemand twee keer gevaccineerd is.

 • Medewerkers van kantoor zullen vaker thuiswerken wanneer dit mogelijk is. Er zal hierbij rekening gehouden worden met voldoende achtervang.
 • Als een deelnemer/medewerker/vrijwilliger/stagiaire besmet is blijft de desbetreffende  thuis en gaat in isolatie (richtlijnen en adviezen vanuit GGD en Careander worden hierbij opgevolgd). Het crisisteam van RuiterActief kan indien nodig besluiten dat een groep of deelnemers in quarantaine gaan, afhankelijk van de situatie.
 • De richtlijn vanuit de overheid is dat wanneer een deelnemer/medewerker/vrijwilliger/stagiaire een huisgenoot heeft die besmet is met COVID-19 de deelnemer/medewerker/vrijwilliger/stagiaire in principe niet mag gaan werken/deelnemen aan dagbesteding en in quarantaine moet.
 • Vijf dagen na het laatste contact laat de deelnemer/medewerker/vrijwilliger/stagiaire zich testen bij de GGD. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerd of ongevaccineerd. In geval van quarantaine kan er, indien mogelijk, door medewerkers vanuit huis gewerkt worden.
 • Wanneer er iemand binnen het huishouden positief getest is, of wanneer er nauw contact heeft plaatsgevonden met iemand die positief getest is op COVID-19, neem dan te allen tijde telefonisch contact met ons op (ook in het weekend). Samen volgen we het test en quarantainebeleid van Careander en bekijken we wat in de situatie van toepassing is. (0342-423880 / 06-40152133)
 • Evaluaties van deelnemers zullen zoveel mogelijk telefonisch of via Teams plaatsvinden. Wanneer fysiek overleg noodzakelijk is zal in overleg, na dagbestedingstijden, een moment ingepland worden waarbij er 1,5 m. afstand gehouden wordt. 
 • Teamvergaderingen zullen plaatsvinden via Teams.

Zorgen voor elkaar, we doen het samen!

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan contact met ons op.