Kun je niet de hele dag werken, dan betekent dat zeker niet dat je je hoeft te vervelen. Wij leren van elkaar. Zo hebben we het met elkaar over samenwerken en op een goede manier met elkaar omgaan, we noemen dat sociale interactie. En we leren samen belangrijke dingen over bijvoorbeeld hygiëne. Naast het samenwerken in de groep, is er ook gelegenheid om deel te nemen aan individuele activiteiten. Zo kan jij dingen doen die je goed kunt en die je leuk vindt.

Binnen de zorggroep van RuiterActief is er ruimte voor iedereen, ook voor kinderen met een meervoudige beperking. Wij bieden kinderen dagopvang in een eigen ruimte die geïntegreerd is in de ruimte waar de andere deelnemers van RuiterActief verblijven. Door de onderlinge interactie stimuleren wij elkaar. Je krijgt activiteiten aangeboden op sensomotorisch gebied. Hieronder vallen: snoezelen, kennis maken met de dieren op de zorgboerderij, creatieve activiteiten en het gebruik van motorische (loop)hulpmiddelen. Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om je verder te ontwikkelen. Heb je een meervoudige beperking dan bieden we jou zorg op maat. De dagopvang voor kinderen met een meervoudige beperking staat onder leiding van vakbekwame mensen die gespecialiseerd zijn in sondevoeding, medicatie en verpleegtechnische handelingen. Ons multidisciplinaire team bestaat o.a. uit een kinderfysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, voedingsdeskundige en orthopedagoog, samenwerking met Bartimeus en Advisum.

Belangstelling? Of heb je misschien nog vragen over onze dagbesteding? Neem dan contact met ons op.