Kun je niet de hele dag werken, dan betekent dat zeker niet dat je je hoeft te vervelen. Wij leren van elkaar. Zo hebben we het met elkaar over samenwerken en op een goede manier met elkaar omgaan, we noemen dat sociale interactie. En we leren samen belangrijke dingen over bijvoorbeeld hygiëne. Naast het samenwerken in de groep, is er ook gelegenheid om deel te nemen aan individuele activiteiten. Zo kan jij dingen doen die je goed kunt en die je leuk vindt.

Binnen de dagopvang van RuiterActief is er ruimte voor iedereen, ook voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Wij bieden kinderen en volwassen dagopvang in een eigen ruimte die geïntegreerd is in de ruimte waar de andere deelnemers van RuiterActief verblijven. Dit is mogelijk op locatie Barneveld in Team Welzijn.

Door de onderlinge interactie stimuleren wij elkaar. Je krijgt activiteiten aangeboden op sensomotorisch gebied. Hieronder vallen: snoezelen, creatieve activiteiten en het gebruik van motorische (loop)hulpmiddelen. Er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om je verder te ontwikkelen. Heb je een meervoudige beperking dan bieden we jou zorg op maat of meerzorg.

Meerzorg

Meerzorg betekent niet dat je niet in een groep kunt deelnemen, wel kun je extra hulp nodig hebben om in een groep te functioneren. Waar mogelijk sluit je aan bij de groep en waar nodig krijg je de ruimte buiten de groep. Samen met een begeleider kijken wij naar wat je nodig hebt, dit kan meerzorg gedurende de hele dag zijn, maar ook een combinatie van meerzorg en groepsbegeleiding is mogelijk.

De dagopvang voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking staat onder leiding van vakbekwame mensen die gespecialiseerd zijn in sondevoeding, medicatie en verpleegtechnische handelingen. Ons multidisciplinaire team bestaat o.a. uit een kinderfysiotherapeut, logopediste, ergotherapeut, voedingsdeskundige en orthopedagoog.

Belangstelling? Of heb je misschien nog vragen over onze dagbesteding? Neem dan contact met ons op.