De ontstaansgeschiedenis van de “RuiterFamilie”.

Een ontstaansgeschiedenis die nauw samenhangt met het recente, werkzame leven van Teunis Ruiter. Iets dat u niet zal verbazen als u de bedrijfsnamen “RuiterActief” en “RuiterWerkt” leest. Maar er is nog meer, bijvoorbeeld “de Gruttohoeve” en het gezinshuis aan de G.H. Roeterdinkstraat in Voorthuizen.
Wel goed om te weten is dat Teunis in de zorg terecht kwam vanwege een vakantiebaantje. In zijn jeugd leek het zijn vader een goede zaak om via een vakantiebaantje eens verder om zich heen te kijken dan alleen de familieactiviteiten. Zo kon hij aan het werk in een psychiatrische instelling en dit ging kennelijk zo goed dat hij mocht blijven. De eerste schreden binnen de zorgsector zogezegd.

Nu naar het eerste decennium van deze eeuw. Want het zal zo in de jaren 2006/2007 zijn geweest dat Teunis onderzoek heeft gedaan naar het bewegen van en het werken aan de conditie door mensen met een beperking. En wat bleek? Structureel schort het aan voldoende beweging, er wordt te weinig aan de conditie gewerkt en integratie bij een sportvereniging komt nauwelijks van de grond. Zijn bevindingen kwamen overeen met de bevindingen van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van ongeveer uit dezelfde periode, uitgevoerd onder ruim 200 mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking. Het bleek dat 80% van deze groep volgens erkende beweegnormen te weinig beweegt, van de 55-plussers was dat zelfs 95%. Ter vergelijking: onder de Nederlandse bevolking als geheel beweegt 45% van de 55-plussers volgens deze normen te weinig.
“Dit moet en kan anders en beter”, zal Teunis ongetwijfeld gedacht hebben en kwam op het idee deze medemensen fitness aan te bieden. Allereerst in Bennekom waarbij voor het vervoer niet gebruik gemaakt werd van “die stigmatiserende, witte bussen” zoals een van de ouders dit omschreef maar door bussen in een speciale kleur zwart, namelijk “diamond black”. Het gaat per slot van rekening ook niet om het vervoer van zomaar de eersten de besten!
Toen er een pand aan de Zuijlen van Nieveltlaan beschikbaar kwam, was de keuze snel gemaakt en kon een gekoesterde wens in vervulling gaan: een eigen fitnesscentrum met een professionele lijn voor mensen met een beperking. Het gebouw was weliswaar “casco” zoals dit heet en de mouwen moesten flink opgestroopt worden. Dit had wel als voordeel dat het helemaal naar eigen inzicht ingericht kon worden. En dat opstropen van die mouwen? Als je met de gedachte speelt het woord “Actief” in je bedrijfsnaam op te nemen, zie je daar natuurlijk niet tegen op!
“RuiterActief” is geboren en per 1 januari 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  Deze wijze van sporten draagt bij aan meer zelfstandigheid, meer zelfvertrouwen, meer ontspanning, minder gezondheidsproblemen, kortom, meer kwaliteit van leven. En dit alles in heterogene groepen, in groepen die ook bestaan uit mensen die wat meer kunnen. Want Teunis had al wel in de gaten dat mensen met een beperking graag met reguliere sporters mee fitnessen. We mogen gerust zeggen dat hiermee een baanbrekend initiatief tot stand is gekomen. Een initiatief dat kon uitgroeien tot een succes omdat Teunis vanuit een goede filosofie werkt: vanuit goed ondernemerschap zorg bieden aan mensen die dit nodig hebben. Dit goede ondernemerschap betekent onder andere dat je deskundigen pas inhuurt als er vraag naar is. Zo drukken ze niet continu op je begroting.
Bij fitness alleen is het trouwens niet gebleven. Het is een vast onderdeel geworden in de dagbesteding maar “Ruiter”  is “Actief” op een breder terrein. De dagopvang kan verder arbeidsmatig zijn, je kunt binnen een zorggroep werken aan je sociale interactie, er zijn mogelijkheden voor vakantie- en naschoolse opvang en zelfs kan er hulp geboden worden in de thuissituatie.

Teunis en zijn echtgenote wonen op het platteland in de omgeving van Stroe. In een woonboerderij die inmiddels is omgetoverd tot zorgboerderij. Als naam is gekozen voor de Gruttohoeve; mogelijk dat er grutto’s rondvliegen maar u weet nu aan welke weg de zorgboerderij in Stroe ligt.
Kenmerkend voor het echtpaar is de bereidheid zaken te willen delen met mensen die het wat minder getroffen hebben in het leven en zo “delen” zij hun boerderij zes dagen in de week met de deelnemers die onder de vleugels van “RuiterActief” dagopvang geboden wordt. Van Lakenvelder koeien en Lakenvelder kippen misschien al wel eens gehoord, maar er zijn zelfs Lakenvelder geiten!

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Uitgangspunt van deze wet is dat iedereen naar vermogen moet kunnen deelnemen aan de samenleving en zoveel mogelijk moet kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. Uiteindelijk doel is om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden of te ondersteunen bij het werk.
Ook hier zag Teunis mogelijkheden. Vanuit die eerder al genoemde filosofie moet het mogelijk zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gereed te maken voor regulier werk. Dat er nu zo’n 80 medewerkers onder de vleugels van “RuiterWerkt” actief zijn, bewijst zijn gelijk. Van toezichthouders bij de stations Barneveld-Noord, -Centrum en – Zuid, Hoevelaken en Nijkerk tot en met medewerkers bij “De Meerwaarde”, een school voor VMBO en Praktijkonderwijs, RuiterdeBeer en RuiterTop.

Nog een ander lid van de “RuiterFamilie”: het Gezinshuis aan de G.H. Roeterdinkstraat in Voorthuizen. Teunis had al eens eerder de vraag van ouders van deelnemers gekregen of hij voor mensen met een beperking om min of meer zelfstandig te wonen hier geen mogelijkheden zag. Daar moest hij, een kenmerkend iets van “Barnevelders”, even op broeden en uitgebroed was hij toen hij door een toevallige ontmoeting in de keuken belandde van een ouderechtpaar dat vijf mensen met een beperking onder zijn hoede had. Dit echtpaar was er dag en nacht voor hen  en dit had als grote voordeel dat de bewoners niet dagelijks te maken hadden met personeelswisselingen. Want dit was iets wat Teunis wel een groot nadeel vond van de traditionele zorg; deelnemers hadden dan weer te maken met die en dan weer met een ander. Een vaste structuur is immers voor hen nu juist zo belangrijk met daarbij een ouderechtpaar als dragende kracht.
Nog wel grappig om hier te vermelden hoe Teunis nu in die keuken bij dat ouderechtpaar verzeild raakte. Zo is hij  een fervent liefhebber van klassieke automobielen en bezit onder andere een Alfa Romeo (voor de liefhebbers: een GT Junior uit 1975). Het is binnen de “RuiterFamilie” een goede traditie geworden dat wanneer een deelnemer 50 jaar wordt, hij of zij getrakteerd wordt op een rondrit in deze Alfa GT. Hoogtepunt van deze rit vormt de aankomst bij het gebouw van “RuiterActief” aan de Zuijlen van Nieveltlaan in Barneveld waar de andere deelnemers al zingend en klappend de jarige binnenhalen. Een groot feest natuurlijk en het is al weer enkele jaren terug dat Teunis aan die keukentafel bij dat ouderechtpaar stond omdat hij daar een 50-jarige deelnemer moest ophalen.

Teunis zou Teunis niet zijn als hij niet over de toekomst van zijn “familie” nagedacht zou hebben. Een toekomst die natuurlijk wel geborgd moet zijn en niet afhankelijk mag zijn alleen van hem. Nieuwe mensen zijn aangetrokken en de borging is per 1 januari 2018 afgerond door de “RuiterFamilie” onder te brengen bij Careander. Dit is een organisatie, actief in de provincie Gelderland, die mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand ondersteunt bij wonen, werken en dagactiviteiten. Per 1 januari 2020 heeft Teunis zijn taken als “pater familias” neergelegd, dit in de wetenschap dat de zorg voor zijn mensen met een beperking op een goede manier doorgaat. Want daar draait het om.

Januari/februari 2021