Teunis Ruiter

Algemeen directeur
RuiterActief en RuiterWerkt

Leontien van den Berg

Directiesecretaresse
Planner

Als directiesecretaresse heeft Leontien een divers takenpakket. Haar werkzaamheden bestaan uit de personeelsplanning, personeel en organisatie, beheer van contracten en de organisatie van uitjes voor deelnemers, personeel en vrijwilligers.

Marleen Berg

Manager kwaliteit en procesbeheersing

Marleen is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking binnen de organisatie.

Zij houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, de certificering en gaat vier keer per jaar in gesprek met de deelnemersraad van RuiterActief.

Op de maandagmiddag verzorgt zij de sport en spel activiteiten van de naschoolse opvang.


Ria van Beek

Begeleider

Ria begeleidt de deelnemers van de dagbesteding op zorgboerderij De Gruttohoeve en op locatie Barneveld.

Arianne Danhof

Assistent begeleider

Arianne begeleidt de kinderen van de zaterdagopvang op zorgboerderij De Gruttohoeve. Daarnaast begeleidt Arianne de deelnemers van de dagbesteding op locatie Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve als invalkracht.

Margaret van Dijkhuizen

Begeleider

Margaret begeleidt de kinderen van de kindergroep met een MCB (meervoudige complexe beperking), de deelnemers van de dagbesteding en verzorgt op woensdagmiddag de naschoolse opvang op zorgboerderij De Gruttohoeve. Daarbij onderhoudt Margaret de website.


Betsie van Essen

Begeleider

Betsie begeleidt de deelnemers van de dagbesteding op locatie Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve. Op woensdagmiddag verzorgt Betsie de begeleiding van de kinderen van de naschoolse opvang op zorgboerderij De Gruttohoeve.

Demi Gol

Begeleider

Demi begeleidt de deelnemers van de dagbesteding in Barneveld en op zorgboerderij de Gruttohoeve en verzorgt de naschoolse opvang van de kinderen op zaterdag op zorgboerderij De Gruttohoeve.

Sylvia Haalboom

Begeleider

Sylvia begeleidt de deelnemers van de dagbesteding op zorgboerderij De Gruttohoeve en op locatie Barneveld.


Wilmine Kleiberg

Begeleider

Wilmine begeleidt de kinderen met een MCB (kinderen met een meervoudige complexe beperking), de deelnemers van de dagbesteding in Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve.

Amanda van Manen

Fitnessinstructrice

Amanda begeleidt de deelnemers en de reguliere klanten in de fitness op dinsdagavond en vrijdagmorgen.

Tineke van der Meer

Begeleider

Tineke begeleidt de kinderen met een MCB (kinderen met een meervoudige complexe beperking), de deelnemers van de dagbesteding in Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve.


Aagje Meijer

Begeleider

Aagje begeleidt de deelnemers van de dagbesteding en kinderen van de zaterdagopvang op zorgboerderij De Gruttohoeve.

Simone van Middendorp

Fitnessinstructrice
Assistent begeleider

Simone begeleidt de deelnemers van de dagbesteding tijdens fitness, in Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve.

Gerda van Milligen

Interieurverzorger

Gerda verzorgt het interieur in Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve.


Mandy van Miltenburg

Fitnessinstructrice
Begeleider

Mandy begeleidt de deelnemers tijdens fitness en tijdens vakantieweken in Barneveld en op zorgboerderij De Gruttohoeve. Op zaterdag begeleidt Mandy de kinderen van de zaterdagopvang op zorgboerderij de Gruttohoeve.

Bas Ruikes

Begeleider

Bas begeleidt de deelnemers van de dagbesteding en kinderen van de zaterdagopvang op zorgboerderij De Gruttohoeve.

Annemarie van Veldhuisen

Begeleider

Annemarie begeleidt de kinderen met een MCB (kinderen met een meervoudige complexe beperking), de deelnemers van de dagbesteding in Barneveld en op zorgboerderij de Gruttohoeve.


Henk Westerink

Financieel administrateur

Henk verzorgt de financiële administratie.