Missie

Onze missie is een passende plek voor iedereen die vanwege een beperking niet kan meedoen in een reguliere onderwijs- of werksituatie.
Wij ondersteunen onze deelnemers in het vinden van een passende plek binnen of buiten onze locaties. Een goede werkplek vinden wij een omgeving waarin je wordt ondersteund en gestimuleerd om deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Visie:

Een dagprogramma op maat voor iedereen die vanwege een beperking niet kan meedoen in een reguliere onderwijs- of werksituatie. Wij ondersteunen onze deelnemers bij het ontdekken en ontwikkelen van hun mogelijkheden. Vanuit een veilige, stimulerende omgeving bieden wij zinvolle dagbesteding met perspectief om te groeien. Wij leren de deelnemers zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan het maatschappelijk leven. RuiterActief werkt vanuit eclectisch oogpunt, dit houdt in dat verschillende theoretische werkwijzen toegepast kunnen worden afhankelijk van de zorgvraag en ontwikkelingsmogelijkheden van de deelnemer. RuiterActief biedt identiteitsgeboden zorg. RuiterActief werkt vanuit Christelijke identiteit en staan open voor elke zorgvrager ongeacht identiteit en cultuur.