Klachtenreglement deelnemers (versie 6)

Uitdeelbrief klachtenprocedure deelnemers (versie 5 per 31-3-2018)

Privacyreglement (versie 1)

Procedure verwerken persoonsgegevens deelnemers, medewerkers, vrijwilligers, stagiaires (Versie 3)

Rechten m.b.t. uw dossier (versie 1)