In het gebruik van de website www.ruiteractief.nl wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Zoals bij het invullen van het contactformulier of wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee hebt. We leggen daarom graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe wij ermee omgaan.

Ruiter Actief houdt algemene bezoekgegevens bij van de website www.ruiteractief.nl, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Dit doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker af te stemmen.

Als je onze website gebruikt, worden cookies op je computer gezet en we vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten.

Bescherming persoonsgegevens

Ruiter Actief gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens zo verkopen of geven we jouw gegevens niet aan anderen.

Ruiter Actief heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verkrijging/verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de grootte en aard van onze organisatie in combinatie met de soort gegevens die je achterlaat. We houden ons in alle gevallen aan de wet, en dus ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wijzigingen privacy policy Ruiter Actief

Ruiter Actief heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Controleer daarom regelmatig deze pagina voor het privacybeleid van Ruiter Actief.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op via info@ruiteractief.nl